Par SIA „Jumis HB”

Viens sadarbības partneris visiem saimnieciski-tehniskajiem pakalpojumiem! 

MISIJA

Sniegt klientiem kvalitatīvus pakalpojumus nekustamo īpašumu apsaimniekošanas, pārvaldes, inženiertīklu ierīkošanas un apkalpošanas, kā arī celtniecības –remonta darbu jomā. Īpaša un individuāla attieksme pret katru klientu.

MĒŖĶIS

Nepārtraukti uzlabot klientu apmierinātību par saņemtajiem pakalpojumiem un to kvalitāti.

POLITIKA

  • Uzturēt konstruktīvas un draudzīgas attiecības ar klientiem
  • Būt inovatīviem un sekot līdzi progresīvajiem risinājumiem sniedzamo pakalpojumu sfērā, tos ieviest uzņēmumā un piedāvāt klientiem
  • Būt atpazīstamiem ar kvalitatīvi sniegtiem pakalpojumiem

SOCIĀLI ATBILDĪGS UZŅĒMUMS

  • Pildām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības vides aizsardzības, darba aizsardzības normatīvo aktu un citas prasības. 
  • Uzņemamies pilnu atbildību par uzņēmuma ietekmi uz vidi. Apņemas rūpēties par dabas saudzēšanu un piesārņojuma samazināšanu un novēršanu.
  • Apņemamies nodrošināt darbinieku veselībai un drošībai atbilstošu darba vidi.
  • Apņemamies nepārtraukti pilnveidot ieviesto kvalitātes, vides un darba aizsardzības sistēmu, kā arī uzlabot vadības sistēmas efektivitāti un ievērot tajā noteiktās prasības.

UZŅĒMUMA VĒSTURE

1996.gads – esam nodibināti.

1998.gads – sākam sniegt inženiertīklu projektēšanas, remonta un ierīkošanas pakalpojumus.

2001.gads – sākam piedāvāt nepārtrauktās elektroapgādes tehniskos risinājumus. 

2007.gads – uzsākam nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, piedāvājot pilnu apsaimniekošanas pakalpojumu klāstu.

2011.gads – uzņēmumā tiek ieviesta kvalitātes vadības sistēma ISO 9001:2008 un vides vadības standarts ISO 14000:2004. Tāpat tiek ieviests uzņēmuma darba drošības vadības atskaites sistēmas standarts OHSAS 18001, kas apliecina uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas atbilstību saistošajām likumdošanas prasībām.

2014.gads – sākam sniegt pakalpojumus Skandināvijas valstīs.

Uzņēmums nepārtraukti uztur tā darbībai nepieciešamās licences, sertifikātus un vadības standartus. Uzņēmumā strādā augsti kvalificēts un pieredzējis personāls. Visiem inženieriem, tehniķiem, montētājiem un citiem speciālistiem ir nepieciešamie profesionālie sertifikāti un atļaujas attiecīgo darbu veikšanai.

Savos pakalpojumos izmantojam progresīvās tehnoloģijas un augstas kvalitātes materiālus, ko Latvijas tirgum piegādā mūsu pastāvīgie partneri no labākajiem Eiropas ražotājiem. Pakalpojumos lietojam tikai sertificētus materiālus un izstrādājumus. 

Aicinām Jūs sadarboties, par jebkuru jautājumu rakstiet mums uz e-pastu: jumis-hb@jumis-hb.com vai zvaniet: +371 67271683, fakss: +371 67211093

Mūsu klienti un partneri