Mikroklimata un ventilācijas sistēmu audits

 

SIA „Jumis HB” sniedz ventilācijas un mikroklimata nodrošināšanas sistēmu un iekārtu audita pakalpojumus (turpmāk – audits). 

Kāpēc ir nepieciešams ventilācijas un mikroklimata nodrošināšanas sistēmu audits?

1. Lai klients pārliecinātos, vai tā objektu telpās esošais mikroklimats atbilst MK normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Pārbaudāmie parametri:

 • Gaisa apmaiņas biežums (reizes/stundā)
 • Gaisa plūsmas ātrums (m/sek.)
 • Gaisa temperatūra
 • Gaisa relatīvais mitrums
 • Gaisa piesārņojums

2. Lai pārbaudītu, vai vēdināšanas un mikroklimata nodrošināšanas sistēmas funkcionē atbilstoši LBN un Ugunsdrošības noteikumu Nr.82 prasībām
3. Lai savlaicīgi atklātu neatbilstības un defektus, kas var izraisīt avārijas situācijas vai pat nelaimes gadījumus

Lielos objektos, ņemot vērā to sarežģītību un lielo iekārtu apjomu, pirms audita tiek veikta vēdināšanas sistēmu klasifikācija un noteikts to tips. Tāpat tiek klasificētas gaisa dzesēšanas (kondicionēšanas) sistēmas.

Audita laikā veicam:

1. objekta ventilācijas un mikroklimata nodrošināšanas sekojošu sistēmu un iekārtu dokumentācijas esamības pārbaudi un to atbilstības faktiskajam stāvoklim novērtējumu-

 • mikroklimata (kondicionieru, mitrinātāju) un ventilācijas sistēmu un iekārtu aprīkojuma izvietošanas shēmas
 • ventilācijas sistēmu gaisa vadu izvietojuma shēmas, tai skaitā shēmas aksonometrijā, ieskaitot regulēšanas un automātikas sistēmu elementus, gaisa sadalītājus, trokšņu slāpētājus, ventilatorus, kaloriferus, filtrus, vārstus, restes, difuzorus, sajaukšanas kameras, utt.
 •  mērījumu protokoli, iekārtu ekspluatācijas instrukcijas un pases, kā arī aprīkojuma tehnisko apkopju, pārbaužu un rādījumu uzskaites žurnāli

2. objekta ventilācijas un mikroklimata (kondicionēšanas) sistēmu parametru analīzi, novērtējot sistēmu jaudu un ražīgumu, ņemot vērā telpu kubatūru un ģeometriju. Rezultātā tiek sagatavoti attiecīgo sistēmu aprīkojuma saraksti ar sadalījumi pa apakšsistēmām, kā arī tiek noteikta aprīkojuma darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām. Tiek novērtēts sistēmu atsevišķu mezglu stāvoklis un iebūvēto kontrolmērījumu iekārtu un devēju rādījumu atbilstība.

3. sekojošus tehniskos mērījumus-

 • aukstuma nesēja spiediens gaisa dzesēšanas sistēmā
 • temperatūra dažādos aprīkojuma mezglos un telpās
 • gaisa plūsmas ātrums dažādos aprīkojuma mezglos un telpās,
 • gaisa mitruma dažādos aprīkojuma mezglos un telpās
 • ventilācijas un mikroklimata iekārtu un aprīkojuma radītais trokšņu līmenis

4. konstatēto neatbilstību, piezīmju un atklāto defektu saraksta un to novēršanas rekomendāciju sagatavošanu.

Aicinām Jūs sadarboties, par jebkuru jautājumu rakstiet mums uz e-pastu: jumis-hb@jumis-hb.com vai zvaniet: +371 67271683, fakss: +371 67211093