Ūdensvada inženiertīklu audits

 

SIA „Jumis HB” sniedz ūdensapgādes inženiertīklu audita pakalpojumu. Audita robežas parasti ir no ūdens ievada ēkā līdz sanitāro mezglu aprīkojumam.

Kāpēc ir nepieciešams ūdensapgādes inženiertīklu audits?

Klients iegūst ne tikai ūdensapgādes tīklu tehniskā stāvokļa novērtējumu, bet saņem arī informāciju par tīklu atbilstību ugunsdzēsības normatīvo aktu un tml. prasībām.

Audita laikā veicam:
1. ūdensapgādes sekojošu inženiertīklu un iekārtu dokumentācijas esamības pārbaudi un to atbilstības faktiskajam stāvoklim novērtējumu-

  • ievada shēma
  • ūdens sadales cauruļvadu izvietojuma shēmas, tai skaitā shēmas aksonometrij
  • aprīkojuma izvietojuma shēmas (sūkņi, kompensatori, izplešanās trauki, sadales aprīkojums, ūdens sagatavošanas aprīkojums)
  • kontroles ierīču izvietojuma shēmas (līmeņu rādītāji, manometri, patēriņa mērītāji, plūsmu devēji, termometri, un tml.)
  • mērījumu protokoli, ekspluatācijas instrukcijas, sūkņu staciju un ūdens attīrīšanas iekārtu pases, aprīkojuma tehnisko apkopju un pārbaužu žurnāli un rādījumu uzskaites žurnāli.

2. objekta ūdensapgādes shēmas analīzi, novērtējot tīklu un aprīkojuma jaudu un ražību, kontūru skaitu un aprīkojuma darba režīmu atbilstību, kā arī ūdens sadales elementu tehnisko stāvokli (stāvvadi un radiālie cauruļvadi, noslēgarmatūra).
Tāpat novērtējam kontroles ierīču derīguma termiņu un atsevišķu tīkla iekārtu un mezglu tehnisko stāvokli (spiedienu paaugstinošie sūkņi, cirkulācijas sūkņi, trīs-gaitas vārsti, vārsti, korķi, un tml.)

3. konstatēto neatbilstību, piezīmju un atklāto defektu saraksta un to novēršanas rekomendāciju sagatavošanu.

Aicinām Jūs sadarboties! Par jebkuru jautājumu rakstiet mums uz e-pastu: jumis-hb@jumis-hb.com vai zvaniet: +371 67271683, fakss: +371 67211093